Πάλομαρ - Italo Calvino


Το 'Πάλομαρ' είναι χωρισμένο σε τρία μέρη: Στο πρώτο το κέιμενο τείνει να πάρει τη μορφή μιας περιγραφής, στο δεύτερο τείνει να αναπτυχθεί και να προσεγγίσει το διήγημα και στο τρίτο τον χώρο του διαλογισμού. Αυτά μας πληροφορεί το σχετικό σημείωμα στο τέλος του βιβλίου.
Πρόκειται λοιπόν για ένα σύγγραμμα που επιχειρεί μέσα από την παρατήρηση του συγγραφέα - ο Πάλομαρ το όνομα του οποίου συμπίπτει με αυτό ενός μεγάλου αστεροσκοπείου είναι ουσιαστικά ο ίδιος ο Καλβίνο - παρατήρηση που κινείται σε διάφορους χώρους, αστικούς ή μη, να παντρέψει τις αντιλήψεις και τις σκέψεις του για τη ζωή με τα άμεσα ερεθίσματα που λαμβάνει από αντικείμενα, ζώα, φυτά, τοπία. Η αναλυτικότητα του Καλβίνο για άλλη μια φορά δεν κουράζει, δεν πλατειάζει, ισορροπεί μέσα στο κείμενο και ταξιδεύει τον αναγνώστη στο υπέροχο μυαλό του.
Δεν ξέρω πως θα εκλάβει το 'Πάλομαρ' κάποιος ο οποίος δεν είχε διαβάσει πριν κείμενα του Καλβίνο. Αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ο προθάλαμος για να αναζητήσει το υπόλοιπο μοναδικής έμπνευσης έργο του. (Το πιο πιθανό βέβαια είναι να δυσκολευτεί να το βρει αφού είναι εξαντλημένο).

Το 'Πάλομαρ' είναι ένα ακόμα μαγικό βιβλίο ενός συγγραφέα στον οποίο έχω ιδιαίτερη αδυναμία.


Comments